Dotace

S investicí do vytápění tepelným čerpadlem máte nárok na dotaci pokrývající až 50-95 % z celkové částky na realizaci. Znamená to tak ještě větší úsporu pro Váš rozpočet a rychlejší návrat investice.

Až 4x levnější


S tepelným čerpadlem topíte, chladíte nebo ohříváte vodu až 4x levněji, než s elektrickým kotlem. Nebojte se investice do budoucnosti, na vyúčtování to poznáte

Šetrnná

Tepelná čerpadla jsou šetrnná k životnímu prostředí. Nespalují žádná paliva a nevypouštějí tak do vzduchu škodliviny. Kombinací systému s fotovoltaikou pak ochráníte životní prostředí nejvíc.

Kombinace čerpadla a FV

deální duo do moderního světa. Tepelné čerpadlo potřebuje pro svůj provoz malé množství elektrické energie a není lepší způsob, jak ji poskytnout, než přebytkem ze své vlastní solární elektrárny!

Chcete to načerpat?

Tepelné čerpadlo

od 180 000,-

GODEM VÁM VYŘÍDÍ ČERPÁNÍ NA ČERPÁNÍ!

Tepelné čerpadlo je zařízení, které přenáší teplo z jednoho místa na jiné pomocí termodynamického cyklu. Hlavním principem fungování tepelného čerpadla je využití rozdílu teplot mezi dvěma prostředími (typicky mezi vnějším a vnitřním prostředím domu) k přesunu tepla.

Existuje několik typů tepelných čerpadel, ale nejběžnější jsou:

  1. Vzduch-voda tepelná čerpadla: Teplo je odebíráno z vnějšího vzduchu a přenášeno do vnitřního prostoru domu nebo do systému vytápění vody.

  2. Voda-voda tepelná čerpadla: Teplo je odebíráno z vody, jako je například podzemní voda nebo voda z jezera, a přenášeno do vnitřního prostoru domu nebo do systému vytápění vody.

  3. Země-voda tepelná čerpadla: Teplo je získáváno z půdy nebo země a přenášeno do vnitřního prostoru domu nebo do systému vytápění vody.

  4. Vzduch-vzduch tepelná čerpadla: Teplo je odebíráno z vnějšího vzduchu a přenášeno do vnitřního prostoru domu nebo do systému vytápění vzduchu.